VPCO tự giới thiệu

Chúng tôi là một doanh nghiệp chuyên về tư vấn đầu tư, hoạt động từ năm 2013. Trong thời gian qua, chúng tôi đã tư vấn cho hàng trăm doanh nghiệp trong nước, nước ngoài trong quá trình thực hiện đầu tư vào Vĩnh Phúc.
Nếu Quý khách đang cần hoặc có vướng mắc trong:

  • Tìm hiểu môi trường đầu tư, địa điểm đầu tư.
  • Lập hồ sơ dự án đầu tư.– Lập hồ sơ điều chỉnh, thay đổi dự án đầu tư.
  • Lập hồ sơ mua bán dự án đầu tư, tài sản dự án gắn liền với đất
  • Thực hiện quy trình thủ tục đầu tư, điều chỉnh, thay đổi dự án đầu tư.

Hãy liên hệ với chúng tôi.
Chúng tôi tin rằng, chúng tôi có thể tư vấn, hỗ trợ khách hàng thực hiện một cách tốt nhất nhu cầu của mình trong quá trình đầu tư.

Business Handshake Cooperation