Dịch vụ tư vấn

Địa bàn tư vấn :

  • Dự án Đầu tư trong các Khu Công nghiệp

  • Dự án Đầu tư trong các Cụm Công nghiệp

  • Dự án Đầu tư ngoài Khu, Cụm Công nghiệp

Dich Vu Vpco (1)

Hồ sơ tư vấn :

  • Lập hồ sơ dự án đầu tư

  • Lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư

       + Điều chỉnh, bổ sung, thay đổi mục tiêu dự án đầu tư
       + Bổ sung mục tiêu nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ hàng hóa tại thị trường Việt Nam
       + Điều chỉnh vốn đầu tư
       + Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư`
       + Mở rộng dự án đầu tư
       + Thay đổi chủ đầu tư dự án

  • Lập hồ sơ mua bán dự án đầu tư

  • Lập hồ sơ mua bán tài sản trên đất

  • Lập hồ sơ giãn tiến độ dự án đầu tư

Du An Dau Tu Copy